top of page

Brf Oliven Vega

Välkommen
Om föreningen

Om föreningen

Brf Oliven Vega fick möjlighet att köpa fastigheten Olivedal 9:9 den 11 juni 2015. Fastigheten byggdes år 1929 och är enligt vårt tycke en fin och charmig fastighet som vi gemensamt har att väl vårda för framtiden. Föreningen består i dagsläget av 18 bostadsrätter, 3 hyreslägenheter och två lokaler. Till fastigheten finns en mindre gård som är ett gemensamhetsutrymme med cykelförråd. Gemensam tvättstuga samt förråd till varje lägenhet finns i källaren.

Föreningen har under 2019 dragit in öppet fiber i fastigheten. Ett gruppavtal är tecknat för bredband, vilket innebär att samtliga lägenheter får bredband från Bahnhof (1000/1000 Mbit/s) för 250 kr per månad. 

Trivsel

Allmänna trivselregler

Ansvar för fastigheten


Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av Föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor. Även Föreningens medlemmar har ett ansvar för föreningen och fastighetens utveckling. Genom att tillsammans se till att fastigheten sköts om, att det är ordning och reda, samt verka för en trevlig och gemensam miljö skapar vi en fastighet och en förening som är attraktiv och därmed höjer värdet på varje enskild lägenhet, dessutom en trevlig miljö att bo i.


Trivselreglerna gäller för alla medlemmar och även familjemedlemmar, gäster, inneboende, hantverkare som utför arbete i enskilda lägenheter samt även för föreningens hyresgäster.


Gemensamma utrymmen


- Balkongerna i trapphuset är till för samtliga boenden i huset.


- De som nyttjar balkongerna har också ansvar för att hålla ordning och städa undan efter sig. Eventuella askkoppar töms och hålls efter av den som nyttjar dem, d.v.s. de som röker.


- Se till att balkongdörrarna är stängda, höst , vinter och vår, för att undvika att värmeläckage och fördyrande uppvärmningskostnader.


- Gården är gemensam och kan och får nyttjas av alla. Föreningen har bord och stolar som kan användas samt dynor. Vidare finns grill för boenden. Den som använt gårdens möbler/dynor etc. ansvarar för att plocka undan dem när gården lämnas.

 

- Gården får användas till privata arrangemang men säg till i förväg genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan bredvid brevlådorna.

 

- De inre gemensamma utrymmena som trappuppgång och tvättstuga städas även regelbundet av inhyrd städfirma. 
 

Cyklar/Barnvagnar


- Föreningen har ett cykelrum och en anvisad yta för cyklar på gården. Detta utrymme är till för cyklar och barnvagnar som aktivt används. Cyklar och barnvagnar som inte används regelbundet bör förvaras i källarförråd.


- Cyklar får inte ställas så att de blockerar soprummet eller vägen till soprummet för då kommer inte våra sopkärl att tömmas.


- Motorcyklar hänvisas till uppmärkta parkeringsplatser utanför huset.
 

Säkerhet


- Lämna inte porten eller källardörrar olåsta. Kontrollera att porten går i lås efter in- och utpassering.


- Meddela granne eller styrelsen om du är borta en längre tid och om du har lånat ut din lägenhet till någon under din frånvaro.


Gemensamma kostnader


- Duscha och bada gärna men tänk på att inte låta vattnet rinna i onödan. Vattenförbrukning är vår gemensamma kostnad. Samma sak gäller elen och uppvärmning i fastighetens gemensamma utrymme därför är det viktigt att se till att portar och balkonger är stängda, framför allt på vintern.

Gemensam trivsel


Fastigheten är gammal och ganska lyhörd. Det innebär att vi kommer att höra våra grannar lite då och då. Detta är en del av att bo i ett flerfamiljshus. Det som vi kan hjälpas åt att tänka på är att inte spela allt för hög musik, fundera på vilka ljud som hör till det vardagliga och vad som man kan förväntas vilja stå ut med själv. Musik, tv och liknande bör inte nyttjas på hög volym vardagar före kl 8.00 resp efter kl 22.00. Under helger (fredag-lördag och lördag-söndag) gäller samma hänsyn fram till kl 24.00. Att man vill ha en lite fest då och då skall givetvis kunna innebära ett visst undantag. Brukligt är då att förvarna sina närmsta grannar, och respektera om en tillsägelse sker”.

Gemensamma utrymmen

Gemensamhet

Cykelförråd

 

Cykelförråd finns på vår innergård. Ha ordning och reda så att det är lätt för alla att nyttja utrymmet.

Porttelefon

Vid byte av telefonnummer eller annat relaterat till porttelefonen, använd formuläret nedan och kontakta oss.

Gemenskap

 

Vi bor alla i samma fastighet så var trevliga mot varandra.

Tvättstuga

 

Tvättstugan är lokaliserad i källaren och möjlighet att boka tid med tvättlås finns vid trappan ned till källaren.

Kontakta oss

 

Görs här på sidan. Vi har regelbunden koll på vår inkorg och återkommer så snabbt vi kan.

Utemöbler

Utemöbler är fria att nyttja då dessa står framme under vår- och sommarmånaderna.

Bilder

Bilder

Ekonomi

Ekonomi

Årsredovisning & Stadgar

 

Här kan ni ta del av årsredovisningar och stadgar genom att klicka på ikonerna.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stadgar

Renovering

Renovering

Vid renovering
Som bostadsrättsinnehavare har du möjlighet att renovera din lägenhet. När det gäller enklare förändringar så som ommålning, lägga nytt ytskikt som golv eller dylikt så står det dig fritt som bostadsrättsinnehavare att vidta förändringen.


Gäller det renovering som påverkar, el, rör, vatten, flytt av vägg eller annat liknade som kan påverka fastigheten eller andra bostadsrättsinnehavare, krävs tillstånd från styrelsen. För att ett sådant tillstånd ska kunna ges behövs åtgärden utföras fackmannamässigt och att den firma som utför arbetet har försäkring samt att det görs en slutbesiktning på arbetet. Dokumentet nedan visar på vilket underlag som behöver finnas samt lämnas in till styrelsen innan renovering påbörjas. Renovering får inte påbörjas innan styrelsen har tagit beslut om godkännande vid ett ordinarie styrelsemöte.


Är du osäker på om din renovering är ett sådant arbete som behöver styrelsens godkännande så är det lämpligast att höra av sig till oss innan arbetet påbörjas.


Underlåtenhet att vidta åtgärd utan tillstånd och av styrelsen godkända utförare kan ytterst leda till att arbetet får göras om och då av styrelsen godkända utförare och detta sker i så fall på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.


Det är också lämpligt att informera i huset att renovering kommer att ske. Notera att detta är vår gemensamma trappuppgång och att kan vara okej att tillfälligt ställa material i t ex porten i avvaktan på bortförsel. Detta innebär att det max får stå där någon enstaka dag.


Hissen bör användas med försiktighet och inte lastas för tungt. Blir det skador i hiss eller i trappuppgång så återställs detta av bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för ombyggnationen.


Behövs vatten eller el stängas av ska detta meddelas styrelsen samt de övriga boende minst 3 arbetsdagar före avstämningen.

Tider att förhålla sig till

Tider för större renovering (t.ex. bilning och borrning) får utföras på vardagar 08-17. För övrig renovering gäller vardagar 08-20 och lördagar 09-17. Inga störande arbeten får utföras på söndag eller helgdag. 

Underlag vid renovering

Aktuell information

Aktuell info

Kontakta oss
bottom of page